قبلی

باکتریهای کمتر، ریسک کمتر مشکلات سینوسی و غواصیهای بیشتر

روکش ضد باکتری

Powłoka antybakteryjna
رطوبت در داخل بی سی دی و یا شناور شدن در آب بهترین شرایط را برای توسعه و رشد انواع مختلفی از میکروارگانیسمها مانند قارچ و با کتریهای پاتوژنی فراهم میکند

توسط خارج کردن آب از داخل بی سی دی بعد از هر غواصی، شما در حقیقت یک سلول هوائی که پر از تعداد زیادی باکتری است را ایجاد کرده اید و این باکتریها به راحتی میتوانند وارد سینوسها و ریه های شما شوند

غواصان زیادی بطور طبیعی تجربه این مورد را داشته اند که توسط این مشکل به تدریج مجبور شده اند تا برای ماههای طولانی از غواصی دور بمانند

برای کاهش این خطر، پوسته داخلی تمامی ابزار های شناور کننده ایکس دیپ و اس ام بی ها حاوی عامل جلوگیری کننده از افزایش و تکثیر باکتریها و قارچها هستند. این عاملها برای انسانها ایمن و با ماندگاری دائم بر روی پوسته هستند و بنابر این در طول مدت زمان، این حفاظ کم نمی شود