قبلی

بیشترین مقاومت در اتصالات بادشونده ها. این دلیلی است که ما مادام العمر بلند مدت را ارائه میکنیم

HF اتصالات

Zgrzewanie HF
روش بسیار دقیق از اتصال بلدرهای داخلی که از انرژی الکتریکی با فرکانس بالا استفاده می کند. اتصال یکی از مراحل تولید بی سی دی ها و اس ام بی ها است. در ایکس دیپ ما خصیصه های مهم زیادی را که سبب دوام و اتصال خوب میشوند رعایت میکنیم که برای ایمنی شما بسیار مهم هستند

از میان روشهای متفاوت اتصال، ایکس دیپ روش اتصال اچ اف را به دلیل تکرار پذیری پارامترها، یکپارچگی اتصال و پروسه های تماما اتوماتیک انتخاب کرده است

پارچه در میان 2 الکترود قرار داده شده و سپس کامپیوتر کنترل پروسه اتصال را آغاز می کند. الکترودها در اتصال با منبع انرژی الکتریکی با فرکانس بالا هستند و کنترل کننده مخصوص بطور دائم انرژی را تنظیم میکند تا بهترین زمان جوش دادن و بهترین کیفیت اتصال حاصل شود

به لطف تکنولوژیهای پیشرفته و با کیفیت پارچه ها و روشهای اتصال تجهیزات غواصی اکس دیپ برای اتصالها گارانتی بلند مدتی دارند