در هرمکانی که نیاز دارید، آنها را قرار دهید

جیب های تریم ایکس دیپ می توانند هم بر روی تسمه های شانه ای و هم تسمه کمری سوار شوند. متعادل کردن سایدمانت هیچگاه اینقدر آسان نبوده است

جیب های تریم ایکس دیپ می توانند هم بر روی تسمه های شانه ای و هم تسمه کمری سوار شوند. متعادل کردن سایدمانت هیچگاه اینقدر آسان نبوده است

برای اینکه راحتی آنرا افزایش دهیم، داخل جیب را یک صفحه مخصوص تقویت شده از جنس پلی مر بسیار مقاوم قرار داده ایم. این سبب می شود که وزنه ها به خوبی به تسمه ها چفت شوند. بنابراین هیچ چیز آویزان نسیت و به هیچ چیز ضربه نمی زند

جیب های تریم ایکس دیپ را می توان با هر سایدمانت و یا هارنسی از جنس بافت 50 میلی متری استفاده کرد