قبلی

کیفیت عالی از پردازش سطح در صفحه پشتی شما

پرداخت الکتروشیمیائی

Polerowanie elektrochem.
پولیش(پرداخت) صفحات استیل که کیفیت سطحی فوق زیادی را گارانتی میکند. برخی از اجزاء تجهیزات غواصی مانند صفحه پشتی و یا دی رینگها از استیل ساخته شده اند که باید از پروسه های پرداخت خاصی برای ایجاد ظاهری مناسب و محافظت در برابر خوردگی آب دریا استفاده کنند

از 2 روش پرداخت مکانیکی و الکتروشیمیائی، اکس دیپ روش دوم را انتخاب کرده است که بهترین کیفیت ظاهری را در مقابل پرداخت مکانیکی را به همراه دارد. در این نوع پرداخت دیگر خراشهای میکروسکوپی باقی نمانده و در نتیجه محافظت بهتری از استیل در برابر محیطهای خشن دریائی انجام می شود و صفحه پشتی شما برای مدت طولانی براق و زیبا خواهد ماند