HYDROS

طراحى شده تا از آنچه كه غواصان تكنيكال انتظار دارند، فراتر رود

Proven classic design

HYDROS - when we see a chance to improve a classic, giving greater comfort and safety - we will take it.

Durable materials

Backed by high quality materials and manufacturing, enjoy your HYDROS for years to come.

Two bladder sizes

As much lift as you need, options for either a 50 lbs (22 kg) or 40 lbs (18 kg) wing.

European quality

Enjoy the same confidence of EU manufacturing quality delivered with all XDEEP BCDs, backed by the best materials from the US and Germany.

ظاهرى آشنا و عملكردى خلاقانه

درحاليكه سيستم هايدرُس به راحتى قابل شناسايى است، هر جزء آن طورى تغيير داده شده كه تجربه غواصى شما را بهتر كند. با ساخت تمام اجزاء در يك جئومترى حساب شده و دقيق، ما به ميزان بالايى پايدارى آن را در آب افزايش داده ايم

ما آن قسمت بلااستفاده اى را كه هوا در آن گير مى كرد و ميزان كشش در آب را زياد كرده و شناورى را تحت تأثير قرار مى داد، حذف كرديم. ما تضمين كرده ايم كه دسترسى به شيرها از طريق طراحى دقيق بالاى وينگ امكان پذير باشد. صاف قرار گرفتن بدن در اين وينگ و به صورت حرفه اى جمع و جور بودن در آن بسيار آسان است، چه غواص تكنيكال تازه كارى باشيد و چه صدها غوص فشار زدايى داشته باشيد و بهترين سيستم ممكن را براى ايمنى و راحتى خود بخواهيد

بالاترين درجه صاف بودن بدن و پايدارى

اينكه بدانيد چگونه بدنتان را در موقعيتى صاف و جمع و جور و پايدار در آب نگه داريد گاهى يكى از سخت ترين مهارت ها براى يك غواص تكنيكال تازه كار است. غواصان تكنيكال با تجربه هم، تجهيزاتى را مى خواهند كه به آنها كمك كند، نه تجهيزاتى كه مجبور شوند خودشان را با آن سازگار كنند. مدل هايدرُس، طورى طراحى شده كه شناورى در وينگ به خوبى با مركز سقل گاز در تويين ست شما هماهنگ باشد

صرف نظر از اينكه وينگ تا چه حدى باد شده، و يا فشار باقيمانده داخل سيلندر چقدر است، صاف قرار گرفتن وينگ در حين غواصى تغييرى نمى كند

- بستن شيرها سريع تر و ايمن تر

آخرين چيزى كه شما ممكن است در مورد شيرها بخواهيد آويزان بودن وينگ و مانع شدن آن براى نشان دادن يك عكس العمل سريع به مشكل است. مديريت شيرها و قطع آنها با كاهش حجم وينگ در اطراف شيرها و در منطقه اى كه شما مى خواهيد شلنگها را قرار دهيد، بسيار آسان تر شده است

قرار دادن منظم و جمع و جور مسير شلنگ ها، فضاى اطراف شيرها را باز گذاشته و آنها را قابل دسترس كرده است

كاهش ايجاد كشش در آب ولى با همان ميزان شناورى

شكل كوچك تر وينگ ها، ميزان كشش كمتر و ريسك گير كردن پايين ترى دارد. در طراحى هاى كلاسيك بى سى دى هاى مخصوص سِت دوتایی، اگر شكل وينگ را كوچكتر كنيم، شناورىِ كلى از بين مى رود، ولى در هايدرُس اينچنين نيست

با به حداقل رساندن بخش بلااستفاده از مركز كيسه هوایی در هايدرُس، ما توانستيم شكل كلى وينگ را كاهش دهيم و تمام شناورى را كه نياز داريد حفظ كنيم. يك ايده ناب!ا

Dead
zone
Surface
Lifting
part

قرارگيرى راحت و بالاتر از سطح آب

اينكه وينگى را طراحى كنيم تا شما را به خوبى و صاف و افقى در زير آب نگه دارد، و در عين حال در سطح آب نیز رو به بالا و بيرون از آب نگه دارد، خود يك چالش است. اكثر طراحى ها طورى هستند كه صورت شما را به سمت آب هُل مى دهند. طراحى هايدرُس طوريست كه بيشتر قسمت وينگ و در نتيجه شناورى شما پایین تر از سطح آب نگه داشته مى شود

حتى زمانيكه دو سيلندر استيج پر و تجهيزاتتان را براى غواصى تكنيكال عميق داشته باشيد، هايدرُس شما را راحت و بدون مشكل، بالاتر از امواج نگه مى دارد

HYDROS سیستم بی سی دی has been used in

Xdeep
exploration
support program

ركورد جهانى غواصى به ٣٣٢/٣٥ متر كه توسط احمد گبر شكسته شد

در ١٨ سپتامبر٢٠١٤، احمد گبر ركورد غواصى با سيستم مدار باز را با رفتن به عمق ٣٣٢/٥ متر شكست

در زمان فشار زدايى در اين غواصى، احمد از هارنس استیلت 2.0 استفاده كرد. اكثر تيم پشتيبانى او نيز از ايكس ديپ هايدرُس ٥٠ و سيستم هاى استیلت 2.0 استفاده كردند

هایدرُس را کجا
خریداری کنید؟

Store locator

فروشگاه نزدیک خود را پیدا کنید

انتخاب کشور:

نمایش–